Download hier tentamens van het nieuwe bachelor curriculum >

Meer »

Dit gedeelte van de site is nog in opbouw. Hier worden oefententamens verzameld die je een beeld geven van de toetswijze en de inhoud van de leerstof. Volgens het studentenstatuut zijn docenten verplicht oefenmateriaal aan te leveren. Een heleboel docenten zijn hier echter niet gevoelig voor en geven aan niet mee te willen werken. Merk jij dit ook bij jouw docent? Spreek deze er op aan en wijs hem/haar erop dat het zijn/haar plicht is.

Hieronder vind je alle vakken waarbij een tentamen gegeven wordt.

---

Bachelor 1

BK1010 Basic Architectural Concepts and Building Typology 1 (2 ECTS)
BK1020 Urban Fundamentals 1 (2 ECTS)
BK1030 History of Architecture, Art & Urbanism 1 (2 ECTS)
BK1041 Technology 1a, Applied Mechanics 1 (3 ECTS)
BK1042 Technology 1b, Climate Design 1 (3 ECTS)
BK1043 Technology 1c, Constructions 1 (2 ECTS)
BK1050 Briefing and Feasibility 1 (2 ECTS)

---

Bachelor 2

BK2010 Basic Architectural Concepts and Building Typology 2 (2 ECTS)
BK2020 Urban Fundamentals 1 (2 ECTS)
BK2030 History of Architecture, Art & Urbanism 1 (2 ECTS)
BK2042 Technology 2a, Climate Design 2 (2 ECTS)
BK2060 Research Methodology 1 (2 ECTS)
BK2070 Informatics 1 (2 ECTS)

---

Bachelor 3
BK3010 Basic Architectural Concepts and Building Typology 3 (2 ECTS)
BK3020 Urban Fundamentals 1 (2 ECTS)
BK3030 Architectuur-, Stedenbouw- en Kunstgeschiedenis 3 (2 ECTS)
BK3070 Informatics 2 (2 ECTS)

---

Bachelor 4
BK4010 Basic Architectural Concepts and Building Typology 4 (3 ECTS)
BK4041 Technology 4a, Applied Mechanics 2 (3 ECTS)
BK4042 Technologie 4b, Constructies en Klimaatontwerp, colleges (3 ECTS)
BK4050 Bouwprocesmanagement 2 (3 ECTS)
BK4070 Informatics 3 (2 ECTS)
WI2160BK Statistics for Architecture (3 ECTS)

---

Bachelor 5 (minor)

---

Bachelor 6
BK6010 Architectonische basisbegrippen en gebouwenleer 5 (3 ECTS)
BK6020 Stedenbouwkundige basisbegrippen 4 (2 ECTS)
BK6050 Vastgoedmanagement (4 ECTS)