Company
ECHO Urban Design
Type
Internship
Location
Rotterdam (NL)
Sector
Landscape Architecture, Urbanism
Required language
Dutch, English
Commences at
03 September 2023
Website
https://echo-urbandesign.com/

Description

English version below

We listen, we play, we deliver. En jij?

Zou je deel uit willen maken van ons eigen ontwerpteam? We zijn op zoek naar stagiaires om mee te helpen en hun kennis te delen in alle lopende projecten. Ben je een bachelor- of masterstudent Stedenbouw of Landschapsarchitectuur, dan ben je misschien een perfecte tijdelijke werkkracht voor onze stedenbouwkundige studio.
Stages starten jaarlijks in september en februari.

Over je stage

Wij werken in inclusieve projectteams. Als stagiair word je net zo betrokken bij onze projecten als onze ontwerpmedewerkers, op voorwaarde dat je inzet toont voor het werkveld en graag kennis op wilt doen. Onze leercurve is steil, dus maak je klaar en wees voorbereid op een zware, maar mooie weg naar de top. Omdat we stedenbouw en landschapsarchitectuur volledig integreren, zul je onderweg allerlei onbekend terrein bezoeken.

Jouw werk zal variëren van meewerken aan aanbestedingen tot deelnemen aan ontwerpsessies, tekenen, modelbouw en gelijksoortige werkzaamheden.

Over jou

Je bent een bachelor- of masterstudent Stedenbouw met een sterke interesse in landschapsarchitectuur en menselijke architectuur of een bachelor- of masterstudent Landschapsarchitectuur met een sterke interesse in stedenbouw en menselijke architectuur.

Je werkt graag in teams en aan stedelijke projecten van elke omvang, groot en klein. Je bent geïnteresseerd in menselijke interacties en ontwerpen voor gebruikers. Verder wil je jouw vakkennis verbeteren als het gaat om tekenen, schetsen, modelbouw en presentaties. Naast het creatieve werk wil je graag meer weten over andere – meer politieke – processen en belangen van betrokkenen bij stedenbouw.

Solliciteer voor één van onze stageplaatsen, voor minimaal 5 maanden, door je cv, portfolio en een korte motivatie te sturen naar onze HR Manager Nathalie. Ons e-mailadres is vacancies@echo-urbandesign.com

 

We listen, we play, we deliver. How about you?

Would you like to be part of our in-house design team? We are looking for interns to participate and share their expertise in all ongoing projects. If you are a bachelor or master student in Urbanism or Landscape Architecture you might be a perfect temporary addition to our urban design studio.
Internships start in September and Februari every year. 

About your internship

We work in inclusive project teams. As an intern you are just as included in our projects as our design staff, on the condition that you are committed to our work field and eager to cultivate knowledge. Our learning curve is steep so put on your sturdy hiking boots and be prepared for a tough, yet beautiful hike to the top. As we fully integrate urbanism and landscape architecture you will definitely visit intrepid territory along the way.

You work will range from contributing to tenders, participating in design sessions, drawing / model making and more in that line.

About you

You are a bachelor or master student in Urbanism with a strong interest in landscape architecture and human architecture, or a bachelor or master student in Landscape Architecture with a strong interest in urbanism and human architecture.

You like working in teams and working on urban projects of all sizes, big and small scaled. You are interested in human interactions and designing for users. Furthermore you would like to improve your craftsmanship when it comes to drawing, sketching, model making and presentations. In addition to the creative work, you are keen on grasping more about other – more political – processes and interests of stakeholders involved in urban planning.

Apply for one of our internship positions, for a minimum of 5 months, by sending your resume, portfolio and a short motivation to our HR Manager Nathalie. Our e-mail address is vacancies@echo-urbandesign.com