Bedrijf
Aedes vereniging van woningcorporaties
Type
Stageplek
Werkgebied
's-Gravenhage
Sector
Management of the Built Environment
Start op
01 augustus 2017
Website
www.aedes.nl

Omschrijving:

 

Woningcorporaties zorgen dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen en dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio's. Corporaties nemen op dit moment zo'n 60% van de bouwproductie in Nederland voor hun rekening en investeren in de toekomst op terreinen als zorg en duurzaamheid.

WIE WE ZIJN

Aedes behartigt als branchevereniging de belangen van woningcorporaties in Den Haag en Brussel, zoekt oplossingen voor het beter functioneren van de woningmarkt en draagt bij aan een professionele sector. Zo’n 95% van de corporaties is lid van Aedes. Wij maken ons sterk voor optimale omstandigheden waaronder corporaties als maatschappelijke ondernemingen hun werk kunnen doen.

 

WIE WE ZOEKEN

We zoeken twee stagiaires die op dit moment studeren aan de Universiteit. Dit kan zijn in de richting van bijvoorbeeld Bouwkunde, Geografie of Planologie. Maar ook studenten met een andere achtergrond zijn welkom. Belangrijk is affiniteit met woningcorporaties, woningmarkt, gebouwde omgeving, duurzaamheid, politiek etc. Ook enige economische of juridische kennis is welkom.

Wij zijn op zoek naar zelfstandige mensen die ergens voor staan, die bevlogen zijn. Kortom, energieke persoonlijkheden met daadkracht!

 

Stagiair Belangenbehartiging Publieke Zaak

De afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel en het functioneren van de woningmarkt. Dit vertaalt zich in acties richting departementen, politiek, andere belanghouders en leden. Het gaat dan bijvoorbeeld om analyse en beïnvloeding op terreinen als huurbeleid, hervorming van de woningmarkt, fiscaliteit en financiering, toezicht, duurzaamheid, de maatschappelijke functie, en het werkterrein van woningcorporaties.

De wereld rondom woningcorporaties verandert continu. Dit komt door sociale veranderingen, veranderingen in de woningmarkt, politieke veranderingen, et cetera. Om de belangen van de woningcorporaties zo goed mogelijk te kunnen behartigen, denken we als branchevereniging veel na over manieren waarop het stelsel van de sociale huur in de toekomst kan worden veranderd en verbeterd. Wij willen jou als stagiair uitdagen om hierover mee te denken. Dit kan zowel in de vorm van een analyse van bestaande onderzoeken (en de gaten hierin) als van een analyse naar de toekomst van de sector en de mogelijke veranderingen/verbeteringen zelf.

Het onderzoek kan binnen een afstudeerstage, maar ook binnen een meeloopstage waarbij je uiteindelijk je eigen (onderzoeks)opdracht krijgt. Je zal in ieder geval begeleid worden door één van de collega’s van Aedes. In beide gevallen zal je binnen de afdeling ook bij andere projecten betrokken worden, maar zeker bij een afstudeerstage krijg je ruim de tijd om aan je eigen onderzoek te werken.

 

Stagiair Sectorontwikkeling & -professionalisering

De afdeling Sectorontwikkeling en –professionalisering stimuleert samen met leden en partners de ontwikkeling, professionalisering en innovatie in de sector. Aedes werkt op dit moment aan de Vernieuwingsagenda. De maatschappij verandert en daarom moet de corporatiesector blijven ontwikkelen, vernieuwen en innoveren. Samen met leden en samenwerkingspartners wil Aedes de ontwikkeling en vernieuwing van de sector versnellen.

Eén van de onderwerpen waarop de vernieuwingsagenda zich richt is duurzaamheid. Als stagiair zal je je vooral op dit thema richten en de kans krijgen actief mee te denken over vernieuwing op het gebied van duurzaamheid in de sector. De focus zal daarbij liggen op het verkennen van duurzaamheidsontwikkelingen die relevant zouden kunnen zijn voor de sociale huursector, en op het nadenken over manieren waarop dit in de sector zou kunnen worden geïmplementeerd. De stage zal het karakter hebben van een meeloopstage, waarbij je binnen de vernieuwingsagenda en het onderwerp duurzaamheid diverse opdrachten uit zal voeren. Je zal daarbij begeleid worden door één van de collega’s van Aedes. In overleg zou de stage ook kunnen resulteren in een concreet rapport of (afstudeer)scriptie.

 

WAT WE BIEDEN

Wij bieden gedurende 6 maanden een stage-contract met een maandelijkse vergoeding van 425 euro en eventuele reiskosten.  Verder heeft Aedes een perfecte locatie bovenop het centraal station in Den Haag, dus prima bereikbaar met openbaar vervoer. Een modern kantoor met enthousiaste medewerkers. Daarbij een dynamisch werkterrein dat de stage veelzijdig en uitdagend maakt. De lat ligt hoog, maar je komt dan ook te werken in de ere-divisie van brancheorganisaties.

 

INFORMATIE & SOLLICITATIE

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bob Witjes, belangenbehartiger. Je kunt met hem contact opnemen via mail b.witjes@aedes.nl of telefonisch via 06-22385827.

Je CV en gemotiveerde sollicitatie kun je per e-mail sturen naar Ilona Azar de Vlieger, afdeling P&O: i.azardevlieger@aedes.nl  o.v.v. sollicitatie stagiaire BBPZ of S&P