Het is mogelijk om bij Stylos in aanmerking te komen voor financiële steun. Dit kan via twee manieren. Ze staan hieronder kort toegelicht.

Stylos Travel Grant

De Stylos Travel Grant is een subsidie die bedoeld is voor excursies en studiereizen. Als student kan je deze eenmalig aanvragen tijdens de studietijd. De grootte van deze bijdrage is ieder jaar afhankelijk van het budget van de faculteit, momenteel is dit €100,- per student. Het doel van de Stylos Travel Grant is het ondersteunen van extracurriculaire excursies die bijdragen aan de academische ontwikkeling van de studenten. 

Stylos Fonds

Het Stylos Fonds vervult sinds 1984 een vliegwielfunctie ter stimulering van de initiatieven voor en door studenten van de faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. Je kunt hierbij denken aan lezingen, workshops, tentoonstellingen, etc. Dit alles ter aanvulling van wat de faculteit te bieden heeft. Zij doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies, renteloze voorschotten, ideeën en advies. Ook heeft het bestuur van het Fonds vele contacten die je kunnen helpen bij de organisatie van het evenement.