2019 - Bouwen met Delft (Stylos)

De Franse kunstenaar Olivier Grossetête bouwt met behulp van groepen mensen grote monumentale constructies van karton. Het doel van zijn projecten is om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden te laten samenwerken door een kunstwerk te bouwen. Gedurende een week zijn er in verschillende workshops onderdelen van het bouwwerk gemaakt. Voor deze workshops zijn studenten en medewerkers van de faculteit Bouwkunde, basisscholen, vluchtelingenorganisaties, buurtbewoners en culturele instellingen in Delft benaderd om deel te nemen. Vervolgens is, met alle gemaakte onderdelen, de constructie opgebouwd. Het opbouwen heeft plaatsgevonden gedurende een dag naast het treinstation van Delft. Op de laatste dag kon iedereen het eindresultaat komen aanschouwen. 
 

       

       

2018 - Grote Reis (Stylos)

De jaarlijkse studiereis van Stylos ging dit jaar naar Japan. De reis was toegankelijk voor alle Bouwkunde studenten. Het is een combinatie van cultuur proeven, architectuur ervaren, een casus van een docent en bezoeken aan verschillende architectuurbezoeken. Met de financiering van het Stylos Fonds kon er op deze reis een docent mee.
 

       

2017 - InDeSem

InDeSem 2017 ‘Crowded' is een tweejaarlijks symposium, dat onderzoek, kennisuitwisseling en stimulering van cross-sectorale netwerken tot haar doelstellingen acht. Het Thema Crowded gaat, kort gezegd, in op de enorme bevolkingsgroei op aarde en de uitdaging en kansen die dit probleem biedt aan de nieuwe generatie ontwerpers.
 

       

2017 - Urban & Landscape Week 2017

Het is een academisch symposium dat wordt georganiseerd op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. De week bestaat uit een reeks lezingen, seminars, workshops, debatten en een competitie, gericht op het onderzoek van een bepaald thema in een poging om de routes, praktijken en kwesties van de hedendaagse stedenbouw te begrijpen.
Het doel van de ULWeek is om mensen die geïnteresseerd zijn in de toekomstige ontwikkeling van stedelijke landschappen en de gebouwde omgeving bij elkaar te brengen en een platform te bieden voor discussie vanuit de creatieve en technische praktijk.