Op 8 januari 2017 zal de Technische Universiteit Delft 175 jaar bestaan! Dit lustrum, met als thema ‘Technology for Life’, zal groots gevierd worden. De Lustrumcommissie van de TU Delft heeft D.B.S.G. Stylos de opdracht gegeven om de viering van het 175-jarige bestaan zichtbaar te maken in de vorm van een paviljoen dat het innovatieve en ambitieuze karakter van de universiteit toont. D.B.S.G. Stylos heeft een team samengesteld van enthousiaste en ambitieuze studenten.


Als richtinggevend thema voor het paviljoen is gekozen voor de slogan ‘The whole is greater than the sum of its parts.’ Dit houdt in dat elementen samen meer effect kunnen hebben dan op zichzelf. Dit is representatief voor de TU Delft waar studenten en werknemers samen zorgen voor technologische innovatie. Op 13 januari zal het paviljoen feestelijk geopend worden en daarna voor 175 dagen blijven staan. Op deze website kunt u alle informatie over de vorderingen en hoogtepunten wat betreft het Stylos Paviljoen vinden.

Bekijk ook ons Facebook event!
https://www.facebook.com/events/1312370308782482/

 

 

 

 

Animatie gemaakt door: Onno Gieling