Bedrijf
Aldowa Green BV
Type
Internship
Locatie
Rotterdam (NL)
Branche / Vakgebied
Architecture, Building Technology
Vereiste taal
Engels, Nederlands
Website
https://aldowa.nl/aldowa-green/

Omschrijving

English version Below

Wil jij graag meehelpen aan de ontwikkeling van duurzame technieken in de gevel bij een toonaangevende gevelbouwer?

Wij zijn Aldowa!
Aldowa bedenkt, ontwerpt én creëert spraakmakende gevels van metaal, composiet en zonnepanelen. Wij combineren technische know-how met een creatieve teamspirit. Recht-toe-recht-aan zul je bij ons niet vinden; we laten ons niet beperken. Daarom zoeken wij juist naar de innovatieve mogelijkheden binnen materiaal, techniek en architectuur. Al bijna een halve eeuw verleggen wij de grenzen in hoogwaardige gevelbekleding.

Met Aldowa Green zetten we onze vak- en productkennis in om duurzame en energieopwekkende geveloplossingen te ontwikkelen. Hiervoor maken we bijvoorbeeld maatwerkgevels met geïntegreerde zonnepanelen in verschillende kleuren, patronen of zelfs afbeeldingen!
Aldowa Green is een snelgroeiende en belangrijke tak van ons bedrijf, waarvoor we allerlei verschillende skills kunnen gebruiken. Om die reden zijn wij op zoek naar:

Enthousiaste studenten
Dromen zijn er om waar te maken! Wil jij samen met ons bijdragen aan het mooier én groener maken van de wereld met iconische landmarks? Lees dan snel verder, want wij hebben een mooie kans voor je!
Zowel stages, afstudeerstages als bijbanen!

Wat ga je doen?
We zijn op zoek naar ambitieuze studenten die willen assisteren bij verschillende taken, gericht op de integratie van duurzame technieken in gevels. Of je nu 8 uur per week wil meewerken, of full-time.

Je kunt hierbij denken aan:

 • Het testen en toepassen van software om zonnegevels te configureren;
 • Meehelpen in de ontwikkeling van zonnegevelsystemen;
 • Deelname aan onderzoeksprojecten gericht op het verwarmen en koelen van gebouwen met behulp van de gevel.

Wat breng jij mee?

 • Een opleiding in de richting van Bouwkunde;
 • je bent afkomstig uit de EU;
 • Kennis en ervaring in het gebruik van Revit is een pré;

Wat bieden wij?
We bieden stageplaatsen, maar ook is het mogelijk om als bijbaan naast je studie bij Aldowa te werken. Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd je te besteden hebt. Werken bij Aldowa betekent opgenomen worden in een ambitieus betrokken team, dat zelfsturend en niet-hiërarchisch is. Een club toekomstgerichte professionals die dromen waarmaakt. We geven alle ruimte om jouw persoonlijke talenten te ontplooien en jouw ambities waar te maken. Zo kun je tijdens je studie al waardevolle praktijkervaring op doen waar je later profijt van zult hebben. Daarnaast bouw je alvast aan een sterk CV én ontvang je uiteraard een mooie vergoeding voor jouw inspanningen.

Hoe kun je reageren?
Zie jij het wel zitten om bij een toonaangevend bedrijf aan de slag te gaan? Stuur dan een mailtje met je CV en een korte toelichting naar werken@aldowa.nl.

Klinkt de beschrijving je nog een beetje cryptisch in de oren, maar heb je wél interesse in duurzaamheid en lijkt het je gaaf om onderdeel te zijn van de ontwikkeling van grootste landmarks? Bel dan even naar Roel Rennen (+31 (0)6 52 69 66 01), dan vertelt hij je er alles over!

Would you like to help develop sustainable techniques in facades at a leading facade builder?

We are Aldowa!
Aldowa invents, designs and realises high-profile facades made of metal, composite and solar panels. We combine technical know-how with a creative team spirit. With us, you won’t find anything straightforward; we don’t let ourselves be limited. That is why we look for innovative possibilities within materials, technology and architecture. For almost half a century, we have been pushing the boundaries in high-quality cladding.

With Aldowa Green, we use our expertise and product knowledge to develop sustainable and energy-generating façade solutions. For this, we produce, for example, customised facades with integrated solar panels in different colours, patterns or even images!
Aldowa Green is a fast-growing and important branch of our company, for which we can use all kinds of different skills. For this reason, we are looking for:

Enthusiastic students
Dreams come true! Would you like to join us in making the world a more beautiful and greener place with iconic landmarks? Then read on quickly, because we have a great opportunity for you!

What will you do?
We are looking for ambitious students who want to help with various tasks, focusing on the integration of sustainable techniques in facades. Whether you want to help 8 hours a week, or full-time.

You can think about:

 • Testing and applying software to configure solar facades;
 • Contributing to the development of solar facade systems;
 • Participation in research projects aimed at heating and cooling buildings using the facade.

What do you bring?

 • An education in the field of architecture;
 • You are a EU citizen;
 • Knowledge and experience in using Revit is a plus;

What do we offer?
We offer internships but it is also possible to gain work experience with a part-time job (EU citizens). You can specify how much time you would like to work. Working at Aldowa means being included in an ambitious committed team, which is self-managing and non-hierarchical. A club of forward-thinking professionals who make dreams come true. We give you every opportunity to develop your personal talents and realise your ambitions. You will gain valuable practical experience during your studies that will benefit you later on. In addition, you will already be building a strong CV and, of course, receive an attractive reward for your efforts

How can you apply?
Do you want to get started at a leading company? Then send an e-mail with your CV and a brief explanation to werken@aldowa.nl.

Does the description still sound a bit cryptic to your ears, but are you interested in sustainability and would you like to contribute to the development of large landmarks? Then give Roel Rennen a call (+31 (0)6 52 69 66 01) and he will tell you all about it!