De aanvragen voor het Stylos fonds worden in drie categorieën behandeld:
1. Aanvraag voor evenementen.
2. Aanvraag voor groepsreizen.
3. Aanvraag voor individuele reizen.
 

1. Criteria Evenementen

 1. De relevantie van het initiatief voor bouwkundestudenten moet duidelijk zijn.
 2. Voor alle studenten van de faculteit Bouwkunde moet het mogelijk zijn het initiatief bij te wonen.
 3. Het initiatief mag geen onderdeel zijn van het standaardcurriculum en moet een extra curriculair evenement zijn.  
 4. De noodzaak van de bijdrage van het Stylos Fonds moet duidelijk zijn.
 5. Het aangevraagde bedrag van het Stylos Fonds moet onderbouwd zijn.
 6. Het initiatief mag niet winstgevend zijn.
 7. Een begroting van het evenement moet bijgevoegd zijn bij de aanvraag. 

Indien de aanvraag goedgekeurd is door het fonds zal 75% van het toegezegde bedrag worden uitgekeerd aan de aanvrager. Na het plaatsvinden van het evenement dienen de onderstaande documenten te worden ingeleverd, als deze goedgekeurd zal de overige 25% worden uitgekeerd. Combineer punt 1 & 2 tot één A4 PDF.

 1. Een overzicht van alle uitgaven en komsten naast de begroting (exploitatie) in dit template
 2. De orginele bonnen van de kosten, gescand en geplakt op A4 papier
 3. Een korte raportage van het evenement geschikt voor publicatie (bijvoorbeeld op onze website) met enkele foto’s of een aftermovie

2. Criteria Groepsreizen

 1. Groepsreizen dienen georganiseerd te worden door studenten of studentenorganisaties. De organisatorische verantwoordelijkheid moet duidelijk bij de studenten liggen.
 2. Inschrijvingen zijn open voor alle studenten van de faculteit Bouwkunde. Daarom moet er een openbare aankondiging worden gedaan.
 3. Reizen die deel uitmaken van het vast academisch curriculum en vervolgens aan studiepunten (ECTS) gekoppeld zijn, komen niet in aanmerking voor financiering uit het Stylos Fonds. 
 4. Uitwisselingsstudenten zijn uitgesloten van financiële steun uit het Stylos Fonds.
 5. Een schriftelijke rapportage van de reis moet achteraf worden gepubliceerd in een boekje, een tijdschrift of getoond in een (digitale) tentoonstelling om de opgedane kennis te delen met de faculteit en anderen. Fonds Stylos moet bij deze rapportage of tentoonstelling worden vermeld.
 6. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal 45 ECTS, een HBO-diploma of ingeschreven te staan ​​aan de TU Delft als masterstudent.
 7. De groep dient uit minimaal 8 deelnemers en maximaal 25 deelnemers te bestaan.
 8. De reis moet minimaal 6 dagen duren.
 9. Het maken van een excursiegids is verplicht, hierin wordt het programma dat tijdens de reis zal plaatsvinden getoond.
 10. De excursie moet worden begeleid door een professor.
 11. De deelnemers dienen in het bezit te zijn van een reisverzekering.
 12. Ook begeleidende hoogleraren komen in aanmerking voor financiering uit het Stylos Fonds.
 13. De aanvraag voor financiering uit het Stylos Fonds dient minimaal 8 weken voor vertrek te zijn ingediend.
 14. De subsidie ​​wordt overgemaakt aan de aanvrager van het Stylos Fonds.
 15. Reizen die verband houden met vakken in de bachelor- of masteropleiding zijn uitgesloten indien verplicht voor de cursus. Dit geld ook voor reizen die vermeld zijn in de programma overzichten van de studio’s die te vinden zijn op de website van de faculteit. De reizen moeten extra curriculair zijn, maar wel aansluiten bij hun studieprogramma.
 16. De uitbetaling van het Stylos Fonds gaat alleen door als aan alle voorwaarden is voldaan.

Binnen uiterlijk 30 maanden (90 dagen) na de excursie dienen de onderstaande documenten te worden ingeleverd. Gebruik voor punten 1 & 2 dit template, combineer dit met punten 3 & 4 tot één A4 PDF.

 1. Een digitale lijst met de deelnemers met persoonlijke gegevens van de deelnemers (naam, studienummer, adres, e-mailadres en aantal ECTS/MSc).
 2. Een kopie van bewijs van ECTS/MSc van alle deelnemers.
 3. Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten (exploitatie) naast de begroting die voor de reis is ingeleverd.
 4. De originele bonnen van reiskosten (huurauto’s, bussen, treinen, vliegkosten en lokale reizen), verblijfkosten, entreetickets categorisch geplakt op A4 papier.
 5. Een overzicht van de behaalde ECTS (deze kan worden bemachtigd bij het servicepunt)
 6. De excursiegids.
 7. Een aftermovie van de reis.
 8. Een schriftelijke rapportage, geschikt voor publicatie (bijvoorbeeld op onze website) met enkele foto’s.

Nadat aan al deze eisen wordt voldaan zal er een factuur formulier worden gestuurd waarnaar uitbetaling volgt.

3. Criteria Individuele reizen

 1. De reis dient onafhankelijk georganiseerd te worden door de student zelf. De organisatorische verantwoordelijkheid moet duidelijk bij de student liggen.
 2. Uitwisselingsstudenten zijn uitgesloten van financiële steun uit het Stylos Fonds.
 3. Een schriftelijke rapportage van de reis moet achteraf worden gepubliceerd in een boekje, tijdschrift of getoond in een (digitale) tentoonstelling om de opgedane kennis te delen met de faculteit en anderen. Het Stylos Fonds moet bij deze rapportage of tentoonstelling worden vermeld.
 4. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van minimaal 45 ECTS, een HBO-diploma of ingeschreven te staan ​​aan de TU Delft als masterstudent.
 5. De reis moet minimaal 6 dagen duren.
 6. Het maken van een excursiegids is verplicht, hierin wordt het programma dat tijdens de reis zal plaatsvinden getoond.
 7. De reis moet worden ondersteund door een professor.
 8. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een reisverzekering.
 9. De aanvraag voor financiering uit het Stylos Fonds dient minimaal 4 weken voor vertrek te zijn ingediend.
 10. De subsidie ​​wordt overgemaakt aan de aanvrager van het Stylos Fonds.
 11. Reizen die verband houden met vakken in de bachelor- of masteropleiding zijn uitgesloten indien verplicht voor de cursus. Dit geld ook voor reizen die vermeld zijn in de programma overzichten van de studio’s die te vinden zijn op de website van de faculteit. De reizen moeten extra curriculair zijn, maar wel aansluiten bij hun studieprogramma.
 12. De uitbetaling van het Stylos Fonds gaat alleen door als aan alle voorwaarden is voldaan.

Binnen uiterlijk 30 maanden (90 dagen) na de excursie dienen de onderstaande documenten te worden ingeleverd. Gebruik voor punten 1 & 2 dit template, combineer dit met punten 3 & 4 tot één A4 PDF.

 1. Een digitale lijst met de deelnemers met persoonlijke gegevens van de deelnemer (naam, studienummer, adres, e-mailadres en aantal ECTS/MSc).
 2. Een kopie van bewijs van ECTS/MSc.
 3. Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten (exploitatie) naast de begroting die voor de reis is ingeleverd.
 4. De originele bonnen van reiskosten (huurauto’s, bussen, treinen, vliegkosten en lokale reizen), verblijfkosten, entreetickets categorisch geplakt op A4 papier
 5. Een overzicht van de behaalde ECTS (deze kan worden bemachtigd bij het servicepunt)
 6. De excursiegids
 7. Een schriftelijke rapportage, geschikt voor publicatie (bijvoorbeeld op onze website) met enkele foto’s

Nadat aan al deze eisen wordt voldaan zal er een factuur formulier worden gestuurd waarnaar uitbetaling
volgt.