Dit jaar viert de vereniging Stylos haar 130ste verjaardag, het 26ste Lustrum met als thema: Human Scale. We gaan er een onvergetelijk jaar van maken, samen met jullie!

Het thema voor het  26ste lustrumjaar van Stylos is "Human Scale," een begrip dat goed bekend is in de architecturale wereld en onder architectuurstudenten. Het draait om het unieke karakter, talenten en vaardigheden van elk individu, waarbij iedereen zijn eigen maatstaf vormt. Door deze benadering kun je je sterke en zwakke punten identificeren en jezelf ontwikkelen in die gebieden. Het doel is om samen met anderen gebruik te maken van ieders talenten en gezamenlijk effectief te opereren. Hoewel individuele ontwikkeling belangrijk is, ligt de nadruk op het collectief toepassen van ieders sterke punten. 

Er zullen drie lustrumweken plaatsvinden: de openingsweek in week 1.7 (16 t/m 20 oktober 2023), de DIES week na de TU vakantie in week 3.2 (19 t/m 23 februari 2024) en een afsluitende maatschappelijke week in week 4.4 (13 t/m 16 mei 2024).