Geschiedenis

Bouwkunde is in 1904 als zelfstandige afdeling voortgekomen uit de afdeling Civiele Techniek van de Technische Hogeschool Delft (TH Delft) en verzorgde onder die naam de opleiding tot architect. In 1948 ontstaat naast de afstudeerrichting Architectuur ook de afstudeerrichting Stedenbouwkunde en later Volkshuisvesting. In 1986 kregen de Nederlandse Hogescholen van Delft, Eindhoven en Enschede een nieuwe naam: Technische Universiteit. De naam van de afdeling Bouwkunde werd toen veranderd in faculteit Bouwkunde. In 1987 start naast de drie al bestaande afstudeerrichtingen de afstudeerrichting Bouwmanagement & Vastgoedbeheer, in 1989 gevolgd door de afstudeerrichting Bouwtechnologie. In 2010 komt de afstudeerrichting Landschapsarchitectuur erbij. Sinds 2011 maakt de Masteropleiding Geomatics ook deel uit van de faculteit Bouwkunde. In de afgelopen decennia heeft de faculteit zich ontwikkeld tot een instituut van naam. Zowel nationaal als internationaal werkt de faculteit samen met universiteiten, bedrijven en overheden; voor de twee laatst genoemde partners wordt bijvoorbeeld contractonderzoek verricht. Verder is er een omvangrijke uitwisseling van docenten en studenten met andere bouwkunde opleidingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Studenten worden opgeleid tot bouwkundig ontwerpers, die enerzijds een bijdrage leveren aan de uitbreiding van wetenschappelijke kennis van bouwkundige vraagstukken en anderzijds in staat zijn werkzame oplossingen te ontwerpen om deze vraagstukken aan te pakken.
 

Opbouw van de Bacheloropleiding

De Bacheloropleiding kent twee fasen: de Propedeutische fase en de Bachelorfase. De Propedeutische fase omvat het onderwijs van het eerste jaar, en heeft een oriënterende, selecterende en verwijzende functie. De Bachelorfase omvat het onderwijs van het tweede en derde jaar. De onderwijseenheden en tentamens zijn nader omschreven in de Digitale Studiegids Bouwkunde. In ieder semester (met uitzondering van de minor) staat een ontwerpproject centraal. De projecten nemen toe in complexiteit. Onderzoek en uitwerking van de ontwerpopgave vragen steeds meer specifieke kennis en een meer diepgaande analyse. Ontwerpvaardigheden worden geoefend in samenhang met kennis van techniek en het bouwproces.

Hieronder is het blokkenschema van het BSc curriculum te zien. Meer informatie over de bachelor Bouwkunde is hier te vinden.