Wij vinden het belangrijk dat het onderwijs op Bouwkunde wordt aangevuld door verschillende mogelijkheden tijdens en na je studie uit te lichten. De studie geeft immers richting voor een toekomstige carrière, maar is niet bepalend. Door het organiseren van symposia worden studenten geïnspireerd om verder te kijken dan het klassieke carrièrepad, en uitgedaagd om nieuwe of alternatieve wegen te ontdekken.

The Odd One Out

In het bestuursjaar 128 was er een symposium over; 'Wat nou als je geen architect wil worden'. Het bestuur merkte dat veel bouwkunde studenten tijdens hun studie ontdekken dat ze geen architect meer willen worden, maar wat dan wel? Met deze vraag waren er meerdere genodigden die bouwkunde hebben gestudeerd, maar geen architect zijn geworden om te vertellen over hun loopbaan.

1 + 1 = 3

In het bestuursjaar 129 werd een symposium georganiseerd om de vraag: 'Wat nou als je later architect én iets anders wordt?' In dit symposium werd juist architectuur als basis genomen, waarbij werd onderzocht of het beoefenen van twee disciplines (bouwkunde en iets anders) kan zorgen voor interessante kruisbestuiving.