De TU Delft is een universiteit met meer dan 24.000 studenten, dat wordt bestuurd door het College van Bestuur. Één van de twee organen die medezeggenschap heeft, is de Centrale Studentenraad. Deze Studentenraad bestaat uit twee partijen: ORAS (7 zetels) en Lijst Bèta (3 zetels). Deze partijen vertegenwoordigen de stem van de student over allerlei onderwerpen die spelen op de TU Delft, denk aan onderwijszaken, studieplekken op de campus en studentenwelzijn.

De studentenraad is door studenten, voor studenten. Regelmatig vergaderen zij met het College van Bestuur en andere partijen van TU Delft en alle studieverenigingen. Zo zijn ze altijd goed op de hoogte van wat er nou precies speelt onder studenten, in het onderwijs en op de campus.

Enkele dingen die de Studentenraad afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen:

  • Collegerama
  • Meer keuzevrijheid buitenland minor
  • Verplicht aanbod van oefententamens
  • Virtuele Desktop
  • XXL Openingstijden UB tijdens tentamenperiodes

Elk jaar vinden verkiezingen plaats voor het vormen van de nieuwe fracties van ORAS en Lijst Bèta! Wil je hier meer over weten? Check hun website voor meer informatie!

ORAS

Lijst Bèta