Webinar Parametrisch Ontwerpen

Op 1 april van 15u30 tot 17u30 organiseert KIVI Bouw een Webinar over Parametrisch Ontwerpen waarin het concept vanuit vier verschillende disciplines, namelijk ontwerp-, uitvoerings-, constructie- en installatietechnisch, zal worden belicht. Het programma zal bestaan uit vier korte lezingen van bedrijven uit de verschillende vakgebieden en een paneldiscussie tussen de verschillende sprekers en studenten vanuit de TU Eindhoven en de TU Delft.
De gastsprekers zijn:

  • Lennart Wiltjer  - IMd Raadgevend Ingenieurs (constructie)
  • Robert Capel - Octatube (uitvoering)
  • Marc Hoppermann - UNstudio (ontwerpen)
  • Gijs Joosen – Royal HaskoningDHV (installatie)

Parametrisch ontwerpen is geen nieuw concept, maar het heeft in de afgelopen jaren wel een enorme groei doorgemaakt in de bouwwereld. Door de hedendaagse rol van parametrisch ontwerpen in verschillende disciplines toe te lichten kan er een integraal plaatje worden geschetst van wat het wellicht in de toekomst voor ons kan betekenen. Dit discussiepunt zal dan ook het hoofdonderwerp vormen van het panel.

Meld je nu aan!

Wij hopen jullie in grote getallen te mogen ontvangen!

---

Webinar Parametric Design

On April 1, from 3:30 pm to 5:30 pm, KIVI Bouw is hosting a Webinar on Parametric Design in which the concept will be highlighted from four different disciplines, namely design, implementation, construction and installation. The event will be held in Dutch and will consist of four short lectures by companies from the different disciplines and a panel discussion between the different speakers and students from TU Eindhoven and TU Delft.
The guest speakers are:

  • Lennart Wiltjer - IMd Raadgevend Ingenieurs (construction)
  • Robert Capel - Octatube (implementation)
  • Marc Hoppermann - UNstudio (design)
  • Gijs Joosen – Royal HaskoningDHV (installation)

Parametric design is not a new concept, but in recent years it has gained tremendous traction in the construction world. By explaining the contemporary role of parametric design in different disciplines, an integral picture of what it might mean for us in the future can be drawn. This discussion point will therefore be the main topic of the panel.

Register now!

We hope to welcome you in large numbers!