Lieve Styloten, Dies 127 komt eraan!

Na elkaar een jaar lang maar weinig te kunnen hebben gezien, wordt het tijd om onze bouwko-banden te versterken. Een week vol activiteiten voor ontspanning en leergierigheid, voor ieder wat wils! 

MAANDAG 15 FEBRUARI

Tour to do
Zoek een bouwkunde maatje op en ga samen op pad! Deze hele week kan je op je eigen tijd meedoen aan de Tour to do. Een tocht door Delft met de leukste plekjes en opdrachten. Op het eind van de week staat de prijs, een mega gave tekentablet, te wachten op de winnaars!
De code is: 525052

Motion 88 - 20.00
Doe mee aan deze diverse activiteit vol met leuke challenges, vette records en meer. Winnaars krijgen een mega vet Corona-prijzenpakket met merch! Geef je op alleen of in een team (max. 4 mensen)

Meld je snel aan voor maandag 15 februari 12.00, want VOL=VOL!

DINSDAG 16 FEBRUARI

Sprekend Stil - 12.45
In één klap veranderde onze turbulente steden, in een plek waar mensen aan een opklaptafel op hun stoep aten. Ook het leven van architectuurstudent Melle Haak kwam met een ruk tot stilstand. Hij besloot een documentaire te maken over de impact van die plotselinge stilte.  Samen met architecten uit vier generaties - Herman Hertzberger, Sjoerd Soeters, Nathalie de Vries en Armand Paardekooper - denkt hij na over de toekomst van de stad. Wat leert de crisis ons, nu we de ruimte ineens vanuit een totaal ander perspectief bekijken? Het resulteerde in de film “Sprekend Stil”.
Trailer
Kijk mee met de première van ‘Sprekend Stil’ op dinsdag 12.45 op Zoom, gestreamd via Twitch. Na de documentaire zullen enkele geïnterviewde hun hernieuwde ideeën geven over de situatie. Ook zal er tijd over zijn voor jouw vragen! 

Winy Maas - 17.00
(Landschaps)architect Winy Maas zal een lezing geven over de ontwerpen van onze toekomst. Hoe natuur en gebouwen te combineren in duurzame groene architectuur. 

We zien jullie bij deze exclusieve lezing op dinsdag 16 februari om 17:00 op Zoom.

WOENSDAG 17 FEBRUARI

Bakstenen productie & duurzaamheid - 12.45
Hoe zit het met de baksteenfabricatie en zijn duurzame toekomst? Verrijk je kennis met deze speciale lezing van een baksteenfabrikant. De lezing zal plaatsvinden in de lunchpauze.

Mouth Mask Workshop - 16.00
Voor het geval dat je nog niet genoeg had, meer mondkapjes! Maak je eigen gepersonaliseerde mondkapje. Stap voor stap met onze online workshop!

OP=OP Bestel jouw mondkapjes pakket tot en met vrijdag 12 februari!

DONDERDAG 18 FEBRUARI

Yoga - 09.30
Nieuw semester, tijd voor een fris begin. Neem een moment voor jezelf en doe mee aan de 30-minuten durende yogaklas van donderdag 18 februari via Zoom! 

Dinner at Home - 18.15
Een samenwerking met verschillende Delftsche restaurants. Trek een lootje, kies een gerecht van het menu voor een mede-student, en leer elkaar en meer kennen via een leuke quiz op Zoom! Inclusief gratis Koperen Kat!

VOL=VOL, dus meld je snel aan tot en met vrijdag 12 februari!

VRIJDAG 19 FEBRUARI

The Good Part of 2020 - 12.45
Ben jij het ook zat continu slecht nieuws te horen over afgelopen jaar, continu 'Corona' te horen? Doe dan mee aan 'The Good Part of 2020' quiz. In deze quiz zal jouw kennis over alle goede dingen die zijn gebeurd in het afgelopen jaar worden getest! Degene met de meeste goede antwoorden zal een groene prijs ontvangen die je zal laten lachen:)

---
Dear Styloten, Dies 127 is coming!

After a year not being able to see each other often, it is time to rebuild our bouwko connections. A week with all kinds of activities, passive and active, something for everyone! 

MONDAY FEBRUARY 15TH

Tour to do
Get together with an architecture pal and hit the road! During the whole week you will be able to participate in Tour to do at your own time. A tour through Delft with the best places and tasks. At the end of the week there will be a prize waiting for the winners, an awesome drawing tablet! 
The code is: 525052

Motion 88 - 20.00
Participate in this diverse activity with fun challenges, setting records and more. Winners get an awesome corona package with merch! Register alone, or in a team (max. 4 participants) 

Limited places are available, so fill in the form before Monday 15th 12.00!

TUESDAY FEBRUARY 16TH

Sprekend Stil - 12.45
In one blink of an eye, our turbulent city changed into a place where people ate at a folding table on their doorstep. The life of architecture student Melle haak also came to a standstill with a sudden bang. He decided to make a documentary about the impact of that sudden silence.  Together with architects from four generations - Herman Hertzberger, Sjoerd Soeters, Nathalie de Vries and Armand Paardekooper - he reflects on the future of the city. What does the crisis teach us as we suddenly look at space from a totally different perspective? It resulted in the film "Sprekend Stil".
Trailer

Join us at the première of ‘Sprekend Stil’ on Tuesday 16th at 12:45 on Zoom, streamed via Twitch. After having seen the documentary, some of the interviewed will share their renewed perspective on the situation. Also, there will be time left for your questions.

Winy Maas - 17.00
(Landscape)architect Winy Maas will give a lecture about the designs of our future. How to unite nature and construction into sustainable green architecture. 

Feel free to join us at this exclusive reading on Tuesday 16th at 17:00 on Zoom.

WEDNESDAY FEBRUARY 17TH

Bricks fabrication & sustainability - 12.45
What about the brick fabrication and its sustainable future? Enrich your knowledgement with this special reading with a brick manufacturer. The reading will take place during lunch break.

Mouth Mask Workshop - 16.00
In case you didn’t already have enough, more mouth masks! Make your very own personalised mouth mask. Step by step through our online workshop! 

Limited mouth mask packages are available, so order yours until Friday 12th!

THURSDAY FEBRUARY 18TH

Yoga - 09.30
New semester, new you. Take a moment for yourself and join us Thursday morning for a 30 minute yoga class via Zoom!

Dinner at Home - 18.15
A collaboration with several restaurants in Delft. Draw a name, choose a meal from the menu for a fellow student, and get to know each other and many more through a fun quiz via Zoom! Free Koperen Kat included!

Limited places are available, so fill in the form until Friday 12th!

FRIDAY FEBRUARY 19TH

The Good Part of 2020 - 12.45
Are you tired of hearing all the sad news that happened the past year, and only hearing 'Covid' all the time? Then join our "The Good Part of 2020" quiz, with this quiz we are going to test your knowledge on all the good things that happened the past year! The person that gets the most answers right will get a green prize that will make you smile.