In de laatste ALV van het jaar praten wij jullie graag bij over de activiteiten van het bestuur, de commissies, en horen we graag hoe het met jullie gaat. Hiernaast zullen we Stylobaat II presenteren, het meerjarenplan van Stylos voor de komende vijf jaar. Naast het presenteren zal er ook over worden gestemd. Ook willen we graag jullie input op het deels fysieke onderwijs en op inspiratie voor ontwerpprojecten. Als laatste zal Kandidaatsbestuur 128 zichzelf introduceren en presenteren.
De vergadering zal online plaatsvinden via Zoom (Meeting ID: 916 7745 7214). Je bent van harte welkom vanaf 19:00 uur en de vergadering zal om 19:30 uur aanvangen.
Zie je daar!

---
In the last ALV of the year, we would like to update you on the activities of the board and the committees, but we also want to know how you are doing. Next to this, we will present Stylobaat II, the multi-year plan of Stylos for the upcoming five years. After the presentation it will also be put to a vote. Also, we want your input on the partly physical education and on inspiration for design projects. Last but not least, Candidate Board 128 will introduce themselves and give a small presentation.
The meeting will take place online via Zoom (Meeting ID: 916 7745 7214). You are welcome at 19.00 and the meeting will start at 19.30.
See you there!