cepezed is bezig met de realisatie van een nieuw te bouwen kantoorgebouw op de locatie aan de Nieuwelaan, Delft. Het is het vierde bouwdeel op het terrein en heeft daarmee de werknaam ‘bouwdeel D’. Het bouwvlak is ca. 21,5 x 11 meter, waar maximaal 4 bouwlagen gerealiseerd kunnen worden. De opdracht is te zoeken naar een maximale efficiënte invulling van deze bouwenvelop op een zo circulair mogelijke wijze. De functie van het gebouw is multi-tenant kantoor. 

Belangrijk speerpunt voor het gebouw is het ontwerpen van een circulair en innovatief gevelsysteem. Input hiervoor kan gehaald worden uit de drie voorbeeldprojecten die gepresenteerd worden gedurende een lezing op cepezed. Daarnaast kan er inspiratie worden opgedaan bij het aansluitende bouwplaatsbezoek. Gewerkt wordt in groepen van 2 á 3 personen en de ontwerpen zullen op donderdag 20 juni worden geëxposeerd in het kantoor van cepezed, gecombineerd met een (netwerk)borrel.

---

cepezed is working on a new office building at the location of the Nieuwelaan, Delft. It’s the fourth building on their terrain and has the name ’bouwdeel D’. The plot is about 21,5 x 11 meters, with a maximum of four stories. The assignment is to look how to use this plot as efficient and circulair as possible. The building's function will be a multi tenant office building. 

An important aspect of the new building will be the design of an circulair and innovative facade. Input for this design will be given to you during the lecture at cepezed. After the lecture the building site will be visited to get inspired. For the contest you can participate in groups of 2 or 3 persons. The final designs will be exhibited at the 20th of July in the office of cepezed during an network drink.