Aan het begin van het jaar je kans gemist? Of net terug uit het buitenland? Of nu toch wel lekker je BSA binnen, dus tijd voor meer uitdaging? Kom een halfjaarlijkse commissie doen bij Stylos! Er is nog plek in de Exchange, MZN, Rally, Jaarboek én de Business Tour Abroad Commissie! Aanmelden voor een commissie kan via dit formulier.

De aanmelddeadline is 12 februari 19:00 uur.

Missed your chance at the beginning of the year? Just came back from studying abroad? Just got your BSA points, so time for more challenge? Come and join a committee at Stylos! There are places available in the exchange, midzomernacht festival, rally, yearbook ánd business tour abroad committee! Applying for a committee can be done through this form.

The application deadline is 12th of February 19:00.