BK Journal - Where is Wally?

De actie commissie presenteert: Een doorgeef schets/schrijf/scrap/kunst boek waar jullie allemaal onderdeel van uit mogen maken!
Het concept is simpel!

  • Er zullen schetsboeken rondgaan langs de huizen van de enthousiaste Bouwkos die zich inschrijven.
  • Deelnemers ontvangen de boeken van elkaar en geven het ook door.
  • Je mag je creativiteit vervolgens helemaal loslaten op een pagina(s). Je mag zelf invulling geven aan wat je maakt, maar denk bijvoorbeeld aan: tekeningen, gedichten, een verhaal, collages, schilderijen, afgedrukte foto’s, een combinatie van dingen, etc. :)
  • Als je klaar bent geef je het boek door aan de volgende persoon. (Het liefst gewoon op de fiets, maar versturen mag ook! – wij gaan proberen om voor elk boek routes uit te stippelen met korte afstanden tussen ontvangers. Dan kan je het boek persoonlijk doorgeven en misschien wel een heel tof nieuw persoon ontmoeten!)

Op deze manier maken we met z’n allen een collectief kunstwerk wat onze gevoelens, ideeën, creativiteit en ervaringen van de afgelopen tijd uitdrukt.
Zo ontstaat er een coronaproof verbinding tussen een grote groep enthousiaste Bouwkos, verbonden met een collectie prachtige kunstwerken en hersenspinsels, gebundeld tot een boek!

Geef je op!

---

The action committee presents: A pass-on sketch/writing/scrap/art book which everyone is free to help create!
The concept is simple!

  • There will be sketchbooks travelling between the houses of the enthusiastic Bouwkunde students that sign up!
  • Participants receive the books from each other and also pass them on.
  • You are allowed to set your creativity free on your page(s). You can decide for yourself what you want to create, but some guiding ideas are: drawings, poetry, paintings, stories, collages, printed photos, a combination of things, etc. :)
  • When you are done you pass the book on to the next participant. (Preferably on your bike, but posting is also an option! – we are going to try to plan routes for each book with short distances between participants. This means you will be able to personally pass the book on and perhaps meet a really cool new person!)

In this way, together, we create a collective artwork that reflects our feelings, ideas, creativity and experiences from the past year.
It is a coronaproof connection between a large group of enthusiastic Bouwkos, connected by a collection of beautiful artworks and texts, bundled together into a book!

Sign up!