The future generations will depend on the designs we design today. Jos de Krieger from Superuse, an international architecture firm, will be giving a lecture about sustainability and circularity. 

---
De toekomstige generaties zijn afhankelijk van onze ontwerpen. Jos de Krieger van Superuse, een internationaal architectenbureau, zal een lezing geven over duurzaamheid en circulariteit. 

Zoom link!