Graag nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 juni. De ALV is bij Huszár in Delft, je bent welkom vanaf 19.00 en de vergadering zal om 19.30 beginnen. Graag praten wij jullie bij over de activiteiten van het bestuur, de commissies, en horen we graag hoe het met jullie gaat!

In de links hieronder zijn de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering te vinden en de definitieve agenda voor 7 juni.

Wij hopen jullie op de 7de in groten getale te mogen ontvangen.