Graag nodigen we je uit voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 19 september. De BALV is bij de Koperen Kat in Delft, je bent welkom vanaf 19.30 en de vergadering zal om 20:00 beginnen. Gedurende de vergadering zal de wissel van Bestuur 128 en Kandidaatsbestuur 129 plaatsvinden. Daarnaast zal Bestuur 128 haar bestuursjaar beleidsmatig en financiëel afronden. Tevens zal er worden gestemd over het beleid en de jaarbegroting van verenigingsjaar 129

In de links hieronder zijn de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering te vinden en de definitieve agenda voor 19 september.

Wij hopen jullie op de 19de in groten getale te mogen ontvangen.

Documenten: