Als Bouwkunde studenten komen wij elke dag in contact met grote maatschappelijke problemen. Veel studenten maken zich zorgen over de toekomst omdat we allemaal inzien dat er ons toch wel grote opgaven staan te wachten in de toekomst. Het roept de vraag op wat wij nu als student kunnen doen om bij te dragen aan een oplossing voor deze problemen. Doormiddel van dit Symposium willen wij studenten een inkijkje geven in de mogelijkheden; hoe kan je je zorgen voor morgen omzetten in iets nuttigs voor de maatschappij.

Het Symposium heeft een inloop vanaf 18.30 uur en begint om 18:45 uur. Voorafgaand is de mogelijkheid om een heerlijke hokmaaltijd te eten (Marokkaanse Stoof), aanmelden gaat via deze link! 

In het symposium worden drie verschillende thema’s behandeld binnen de maatschappelijke context: klimaatverandering, sociale gelijkheid en eenzaamheid. Aan elk van deze thema’s is een panellid gekoppeld die over een project zal vertellen, waarin binnen een van de thema’s naar een oplossing is gezocht. Na het algemene deel waarin al deze thema’s worden behandelt gaat het symposium over op een break-out vorm waarin je bij een van deze thema’s verder het gesprek aan kan gaan met de panelleden. Het panel bestaat uit; Liesbeth van der Pol, Paul Chan, Odette Ex, Lyongo Juliana, Martijn Verhagen en Floris Alkemade!

De avond wordt afgesloten met een kleine borrel, verzorgd met drankjes en dergelijke snackjes. Het aantal van twee drankjes zit inbegrepen in het kaartje voor het symposium!

Koop snel een ticket, want er zijn maar beperkte plekken!