Stylos zet zich, namens de bouwkundestudenten, in voor de kwaliteit van het onderwijs. Wij houden ons actief bezig met het peilen van de mening van de student, het verstrekken van de nodige informatie aan zowel student als faculteit en het bijwonen van verschillende overleggen. Hierin delen  wij informatie en komen we tot de juiste oplossingen voor verbetering. Wij fungeren hierin als een van de belangrijkste schakels tussen student en onderwijsorganisatie.

Het onderwijs is namelijk niet zo statisch als vaak wordt gedacht. Continu wordt er gewerkt aan het verbeteren en aanpassen van de vakken en leerlijnen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat er aan onze faculteit goede studenten worden opgeleid die klaar zijn voor de praktijkwereld. 

Updates over het onderwijs posten wij onder andere op Instagram.

Heb je vragen over het onderwijs? Je klachten en ideeën kun je achterlaten via ons online formulier.

Onderwijs Commissie

Stylos heeft meer dan twintig commissies waarin studenten evenementen organiseren voor hun medestudenten. Eén van deze commissies is de Onderwijscommissie. Deze groep studenten organiseert per jaar ongeveer vier onderwijsgerelateerde activiteiten, zoals workshops en lezingen. De Onderwijs Commissie is te bereiken via onderwijscommissie@stylos.nl.

Opleidingscommissie

Eén commissaris Onderwijs van het Stylosbestuur is tevens studentvoorzitter van de Opleidingscommissie (OC), een officieel faculteitsorgaan van docenten en studenten die de kwaliteit van het onderwijs bewaken en de decaan en opleidingsdirecteuren van onze faculteit van advies voorzien. Dit advies richt zich vooral op ontwikkelingen op grote schaal, zoals de discussie over de tweetalige bachelor en onduidelijkheden over stage en software. Kijk hier voor meer informatie over de OC.

Facultaire Studentenraad (FSR)

Eén commissaris Onderwijs is vaste toehoorder bij de vergaderingen van de FSR van onze faculteit. Klachten en ideeën pakken wij vaak samen op. Kijk hier voor meer informatie over de FSR.