De vereniging is gegrondvest in haar Statuten. In het Huishoudelijk Reglement wordt deze aangevuld met uitvoeringsbepalingen. 

Het  doel en de continuiteit van de vereniging is geformuleerd in het Meerjarenplan en het Verenigingsbeleid. Deze documenten zijn opgesteld over de jaren heen om de vereniging een duidelijke koers te geven. Het Meerjarenplan is hieronder te vinden.

Elk jaar formuleert het bestuur hun doelen voor het verenigingsjaar. Deze zijn borduren voort op het verenigingsbeleid, het meerjarenplan en actuele ontwikkelingen. Het Verenigingsbeleid is verwerkt in het beleid van het huidige bestuur. 

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe AVG wetgeving van kracht. Hierdoor zijn er op 7 mei wijzigingen doorgevoerd in het Huishoudelijk Reglement. Hieronder is aanvullende informatie te vinden met betrekking tot ons privacy beleid.