Het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap “Stylos” is de studievereniging voor studenten Bouwkunde aan de TU Delft en heeft als voornaamste doel “het behartigen van de belangen van de bouwkundestudent”. Ze is sinds 1894 uitgegroeid tot een studievereniging met ruim 2000 leden en zo’n 130 actieve commissieleden en is daarmee een van de grootste en actiefste studieverenigingen van Nederland.

Stylos is er voor de bouwkundestudenten en vervult voor hen een platformfunctie. Dit houdt in dat zij jou de faciliteiten, kennis en begeleiding biedt om naast de opleiding activiteiten te organiseren die een meerwaarde hebben voor de opleiding en het vakgebied. Activiteiten die een aanvulling vormen op het pakket dat je van de opleiding meekrijgt. Daarnaast ontplooi je jezelf door vaardigheden te ontwikkelen waar de opleiding je de kans niet toe biedt.

Ook zet Stylos zich in om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen c.q. te verbeteren door middel van het signaleren en behandelen van klachten van studenten en door zitting te nemen in verschillende werkgroepen binnen de faculteit. Door de grote achterban wordt Stylos gezien als een serieuze gesprekspartner binnen de faculteit.

Als je lid bent van Stylos, krijg je korting op alle door Stylos georganiseerde activiteiten. Daarnaast kun je voor een kleine prijs vaktijdschriften vinden in onze Bookshop, die we eens per jaar organiseren. Onze deuren staan altijd voor je open en je bent van harte welkom een kop koffie of thee te komen drinken!

Lidmaatschap voor het komende collegejaar dient vóór 1 juli te worden opgezegd. Bij afronding of voortijdige stopzetting van de studie Bouwkunde wordt het lidmaatschap niet automatisch opgezegd. Opzegging kan door middel van dit formulier.